EMDR

El nom de la teràpia es correspon a les inicials en anglès de Dessensibilització i reprocessament per moviments oculars (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). L’ús dels moviments oculars per processament de records bloquejats va ser descobert per la psicòloga Francine Shapiro.

Des de la perspectiva d’EMDR, els problemes psicològics es generen en experiències que no hem assimilat.

La teràpia EMDR es centra en el/la pacient. El que fa EMDR és activar el sistema innat de processament de la informació del cervell. És a dir, la capacitat d’autocuració que la nostra ment té.

La/el pacient i la terapeuta localitzaran les experiències clau que es connecten amb el problema actual, accediran a aquests records i a les creences, emocions y sensacions que els acompanyen i ajudaran al cervell a desbloquejar aquesta informació, processar-la i integrar-la.

Si voleu informació d’una gran experta en teràpia EMDR us deixo l’enllaç d’un article de l’Anabel Gonzalez: https://anabelgonzalez.es/wp-content/uploads/2020/05/La-terapia-EMDR.pdf